רשום.קום

הסברים נוספים באותו נושא
נושא זה מוזכר ב:

פטנט רשום

לחברת קו מנחה - רשום.קום רשיון בלעדי לשימוש בפטנט ישראלי רשום שמספרו 117234 המגדיר את השיטה למשלוח דואר אלקטרוני רשום.

פטנט זה שהומצא באמצע שנות התשעים, בשחר עידן המחשבים, טרם הפיכת האינטרנט לנחלת הכלל וודאי הקדים את זמנו וחזה את התפתחות התקשורת האנושית. בבסיס השיטה מפיקים אישורים המאפשרים לאמת את תוכן המכתב, זמן המשלוח ואת כתובת הנמען וכן מגנים מפני שינוי תוכן האישור למשל על ידי חתימה דיגיטלית.

כך, חברת קו מנחה - רשום.קום מהווה גוף שלישי נייטרלי המסוגל להפיק אישורים "חזקים" המאפשרים להוכיח באופן אמין ביותר את משלוח הדואר הרשום, ואישורי המשלוח שמונפקים על ידי החברה, מהווים אישורים על המצאה כדין.