רשום.קום

אישורי מסירה כדין

התיעוד על משלוח דבר דואר רשום כולל אישור על משלוח המכתב (אישור משלוח) ולפי בקשת השולח גם אישור על מסירת המכתב לנמען (אישור מסירה). על פי תקנות סדר דין אזרחי, על אישור המסירה לכלול 3 פרטים בכדי להוות אישור מסירה כדין:

  1. ממי - פרטי השולח.
  2. למי - פרטי הנמען.
  3. מתי - תאריך ושעה בו בוצע המשלוח.
    השרות היחודי של חברת רשום.קום - קו מנחה, מאפשר גם קבלה של פרט נוסף באישור המסירה - דבר המעלה את חוזק אישור המסירה:
  4. מה - אישור על תוכן המכתב שנשלח - חתום בחתימה דיגיטלית מאובטחת שאינה ניתנת לזיוף.