רשום.קום

כתבי בי-דין מנט המשפט

עם ההרשמה לשירות רשום.קום, מקבל הנרשם תיבת דואר אלקטרוני מאובטחת בסטנדרטים בנקאיים שעומדים בקריטריונים של הנהלת בתי המשפט כ"כספת" המאפשרת קבלת כתבי בי-דין רשמיים של מערכת נט-המשפט.

עורך דין החפץ להמנע מאי הנוחות ומהטרחה שכרוכה בשיטה הישנה של קבלת כתבי בי-דין, יכול להרשם לשירות, וחברת קו מנחה - רשום קום, תעדכן את הנהלת בתי המשפט בפרטי התיבה המאובטחת, ומאותו רגע המשרד יתחיל לקבל את כתבי הבי-דין ישירות לתיבת הדואר המשרדית. יודגש כי אין צורך לשנות את שם תיבת הדואר הקיימת לשם כך.

ההתחברות לשירות אינה כרוכה בתשלום ו/או התחייבות.